השחרה לסגסוגות נחושת

תהליך חימצון כימי של נתיכי נחושת, פליז (סגסוגת נחושת ואבץ) וברונזה (סגסוגת של נחושת ובדיל) המבוצע בטבילה.

השכבה דקה ביותר ואינה משנה את מימדיות המוצר. השכבה מהוה הגנה אנטי קורוזיבית אם כי מוגבלת. השימושים העיקריים הם דקורטיביים ואופטים.

כטיפול משלים המגביר במידת מה את העמידות בתהליכי השיתוך, ניתן לבצע שימון המשפר גם את עומק הגוון השחור.

 

תקנים לפיהם מבוצע הציפוי

MIL-F-495

 

תכונות הציפוי

עמידות בקורוזיה, עולה עם טיפול משלים של  שימון.

מוליך חשמלית

מונע החזר אור

בונה שכבה אחידה ודקה מאוד

דקורטיבי, אופטי

 

מתכות בסיס

נחושת

פליז

ברונזה (ארד)