השחרה לפלדות

תהליך חימצון כימי של נתיכי פלדה ברזלית ופלבם המבוצע בטבילה, אשר בסופם נוצרת שכבה דקה מאוד בגוון שחור אחיד המשפרת את עמידותו בקורוזיה ובשחיקה של המוצר .

עמידות הציפוי בקורוזיה הינה מוגבלת בסופו של דבר, בשל השכבה הדקה שאינה עולה על 3 מיקרון. יחד עם זאת היא מהווה הגנה מסוימת שניתן לשפרה ע"י טבילה בשמן או וקס כטיפול משלים.

הציפוי הינו דקורטיבי, ומקטין את החזר האור.

 

 

תקנים לפיהם מבוצע הציפוי

MIL-DTL-13924

 

תכונות הציפוי

עמידות בקורוזיה, עולה עם טיפול משלים של  שימון.

מוליך חשמלית

מונע החזר אור

דקורטיבי, אופטי

בונה שכבה אחידה ודקה מאוד

 

מתכות בסיס

פלדות ברזליות

פלבם