פאסיבציה לפלבם

מתבצעת ע"י תהליך טבילה חומצית שבמהלכה מתקבלת שכבה עליונה עשירה בכרום מתכתי, שהינו חומר אינרטי (שאינו מתחמצן).

תוך כדי התהליך מוסרים מהשכבה העליונה הניקל והברזל. בסיום התהליך מתקבלת שכבה עליונה בחלוקה של 80% כרום מתכתי ו 20% שאר המתכות, ברזל וניקל. ההתוצאה הינה שטח עמיד בקורוזיה.

 

תקנים לפיהם מבוצע הציפוי

AMS 2700

QQ-P-35

ASTM 976

 

תכונות הציפוי

עמידות בקורוזיה

 

מתכות בסיס

פלבם