ברשותנו מעבדת אנליזות סטכיומטריות לביצוע טטרציות לכל סוגי התמיסות.

בין הבדיקות המבוצעות :

1. בדיקות עובי לכל סוגי הציפויים באמצעות מכשיר X-RAY לפי תקן ASTM-B 568
2. בדיקות עובי לציפויים לא מוליכים לפי תקן ASTM-B 244 ולפי ASTM B 487
3. בדיקות אטימה לציפוי אנודייז לפי ISO 2143
4. בדיקות אדהזיה לציפויים מתכתיים לפי תקן ASTM B 571
5. בדיקות אדהזיה לציפויים לפי תקן ASTM BD3359
6.בדיקות מיקרו קושי לפי תקן ASTM B 578
7. בדיקות פריכות מימנית במכשיר מתיחה מבוצעות לפי תקן ASTM F 519
8. בדיקות קורוזיביות בתא ערפל מלח לפי תקן ASTM B 117
9. טיפולים טרמיים ואפיה בתנור, שחרור מאמצים, שחרור פריכות מימנית לפי דרישה
10. החתמה לפי דרישות לקוח

GK2A9362 GK2A9388